Sunday, July 12, 2020
รับจัดสวนตกแต่งบ้านด้วยไม้ระแนง เช่นพื้นไม้เทียม,รั้วไม้ระแนง
รับทำระเบียงไม้ และพื้นไม้เทียมราคาถูก เริ่มต้นตรางเมตรละ3,500 บาท
ไม้ระแนงไม้เต็ง

การเลือกใช้ไม้ระแนงอบแห้งในการทำงาน

การเลือกไม้ระแนงที่อบแห้ง หรือไม้ที่ไม่ได้อบที่ใช้ในการตกแต่งบ้านควรพิจราณาถึงจุดประสงค์ในการใช้งานด้วย การอบไม้เป็นกรรมวิธีในการทำให้ความชื้นหรือน้ำระเหยออกจากเนื้อไม้ที่สดให้เหลือ ประมาณ 12% โดยเฉลี่ยโดยมากจะใช้กรรมวิธี การผึ่งลม หรือ การ อบแห้งด้วยเตาอบ

ขั้นตอนการอบไม้ระแนงไม้จริง

การทำงานไม้ให้แห้งโดยการอบด้วยเตาอบ  เราจะสามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ตามต้องการ  งานไม้ ที่ผ่านการอบแล้วจะมีปริมาณความชื้นตามความต้องการตรงกับประโยชน์ที่จะนำ ไม้นั้นๆมาผลิตงานไม้ที่มีคุณภาพ  การอบแห้งที่ดีต้องใช้เวลาให้เหมาะสม เพื่ออบงานไม้ให้มีความชื้นตามต้องการและปราศจาก ตำหนิต่างๆ ที่จะเกิดในงานไม้ ดังนั้นการอบแห้งด้วยเตาอบ จะ ใช้เงินทุนสูงกว่าการผึ่งแห้ง แต่ระยะเวลาที่ใช้อบแห้งเพียง 1/20 เท่า ของเวลาที่ใช้ผึ่งแห้ง เวลาที่ใช้ในการอบแห้งด้วยเตาโดยประมาณต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6  ถึง 8 อาทิตย์ ไม้จึงจะสามารถนำมาได้ ดังนั้นในการจะใช้ไม้ที่อบแล้วนั้นควรจะคำนึงถึงว่า เราจะใช้ไปทำอะไร จึงจะคุ้มค่ามากที่สุดงานไม้กับการอบไม้ระแนง สำหรับตกแต่งบ้านและสวน

ไม้ระแนงไม้เต็ง

ไม้ระแนงไม้เต็ง

Like this Article? Share it!

About The Author

Leave A Response