Sunday, July 12, 2020
รับจัดสวนตกแต่งบ้านด้วยไม้ระแนง เช่นพื้นไม้เทียม,รั้วไม้ระแนง
รับทำระเบียงไม้ และพื้นไม้เทียมราคาถูก เริ่มต้นตรางเมตรละ3,500 บาท
เสาเข็มหกเหลี่ยม

เรื่่องของฐานรากของระเบียงไม้กับการจัดสวน

เรื่องฐานรากของงานโครงสร้าง การทำระเบียงไม้สำหรับพื้นที่ที่ต้องการรับนํ้าหนัก การลงเสาเข็มเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้งานโครงสร้างของท่านรับนํ้าหนักได้มากขึ้น เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง เสาเข็ม และเสาตีนช้างกัน (เสาตอหม้อ)

เสาตีนช้างสำหรับงานโครงสร้างพื้นไม้ระแนง

เสาตีนช้างเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของงานโครงสร้างของระเบียงไม้ การวางฐานรากเสาโดยใช้เสาตีช้างเข้ามาช่วยทำให้การสร้างระเบียงไม้เป็นไปด้วยความรวดเร็วโดยที่เราไม่ต้องหล่อเสาขึ้นมาใหม่ โดยตัวเสาตีนช้างจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนมากจะมีหลายขนาด เช่นเสาตีนช้างขนาดหน้ากว้าง 4 นิ้วx4 นิ้ว ,5 นิ้วx5 นิ้ว ,6 นิ้วx6 นิ้ว ความยาวมีตั้งแต่ 50 เซ็นติเมตร จนถึง 5เมตร โดยส่วนใหญ่

 เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง

เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง เป็นเสาเข็มประเภทหนึ่งของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ตัวเสาจะป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยส่วนใหญ่จะมีขนาดหน้ากว้าง 15 เซ็นติเมตร ยาว 1 เมตร จนถึง 6 เมตร การใช้งานจะใช้สำหรับงานโครงสร้างฐานรากขนาดเล็ก เพื่อรับน้าหนักไม่มากนัก

นอกจากเสาเข็มหกเหลี่ยมแล้ว เสาเข็มเคอนกรีตอัดแรงยังมีอีกหลายชนิด เช่นเสาเข็มไอ เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน เสาเข็มที การเลือกเสาเข็มแต่ละชนิดควรเลือกให้เหมาะกับงานที่ทำ และพื้นที่สำหรับการทำงานพื้นไม้เทียม และระเบียงไม้

 

 

Like this Article? Share it!

About The Author

Leave A Response