Sunday, July 12, 2020
รับจัดสวนตกแต่งบ้านด้วยไม้ระแนง เช่นพื้นไม้เทียม,รั้วไม้ระแนง
รับทำระเบียงไม้ และพื้นไม้เทียมราคาถูก เริ่มต้นตรางเมตรละ3,500 บาท

มาจัดสวน หรือปลูกผักสวนครัวเพื่อลดโลกร้อนกันเหอะ

แปลงต้นไม้จัดสวน

มาจัดสวน หรือปลูกผักสวนครัวเพื่อลดโลกร้อนกันเหอะ

การปลูกผักสวนครัว หรือต้นไม้ภายในบ้านก็ช่วยโลกได้ ในสภาวะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง น้าท่วม ภัยแล้ง ล้วนเกิดจากการที่เราตัดไม้ทำลายป่ากันทั้งนั้น เมื่อต้นไม้ถูกทำลายลงเรื่อยๆ ปัญาหาต่างๆก็จะเกิดตามมา การปลูกต้นไม้นั้นนอกจากได้ความสวยงามแล้ว  ต้นไม้นั้นมีประโยชน์มากมาย เช่น เป็นแหล่งออกซิเจนของบ้าน ทำให้อากาศรอบบริเวณเย็นขึ้น ช่วยในการกำบังลมพายุ ช่วยอุ้มน้า และอื่นๆอีกมากมาย เราสามารถช่วยกันปลูกต้นไม้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องไปปลูกป่าที่ไหนเลย เพียงแค่ช่วยปลูกต้นไม้ภายในบริเวณบ้าน หรือการจัดสวนภายในบ้านแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่โลกของเราแล้ว ฉะนั้นในวันหยุดสุดสัปดาห์ลองชวนคนในครอบครัวมาจัดกิจกรรมจัดสวน โดยเริ่มปลูกต้นไม้เล็กๆภายในบ้าน หรือการปลูกผักสวนครัวไว้ในบ้านก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมิใช่น้อย นอกจากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกเราแล้ว ยังเป็นการสร้างสรรความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอีกด้วย

การเตรียมตัวเพื่อกิจกรรมการจัดสวนของครอบครัวต้องใช้อะไรบ้าง

แปลงต้นไม้จัดสวน

การเพาะต้นไม้ลงแปลงเพื่อใช้ในงานจัดสวน

อุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับจัดสวน หรือปลูกพืชผักสวนครัว

1.พลั่วเล็กสำหรับขุดดิน หรือปลูกต้นไม้

2.ดินปลูกต้นไม้

3.เมล็ดพันธ์ หรือต้นกล้า

4.บัวรดนํ้าเล็กๆสำหรับเด็ก

จากนั้นก็ได้เวลาการปลูกต้นไม้แล้ว โดยเริ่มจากการหาพื้นที่เล็กๆ พรวนดิน กำจัดวัชพืชออกให้หมด เติมดินปลูกต้นไม้ลงไปแล้วก็หว่านเมล็ดพันธ์ลงไป แล้วรดนํ้าให้ชุ่ม แค่นี้คุณก็จะได้แปลงผักสวนครัวสำหรับครอบครัวแล้ว

 

Like this Article? Share it!

About The Author

Leave A Response