Sunday, July 12, 2020
รับจัดสวนตกแต่งบ้านด้วยไม้ระแนง เช่นพื้นไม้เทียม,รั้วไม้ระแนง
รับทำระเบียงไม้ และพื้นไม้เทียมราคาถูก เริ่มต้นตรางเมตรละ3,500 บาท

รั้วไม้ ระแนงบังตา ไม้เทียม

ระแนงบังตา ไม้ระแนง ผมพยายามรวบรวมผลงาน บ้านและสวน จัดสวน งานไม้ต่างๆที่เคยไปทำมาหลายๆที่ บางที่ก็ตกหล่นต้องขออภัยด้วยนะครับ งานไม้ระแนงจะมีทั้งไม้จริง และไม้เทียม ไม้จริงก็จะเป็นจำพวกไม้สัก ส่วนสีที่ใช้ก็จะเป็นสีย้อมไม้ ส่วนไม้เทียมก็จะเป็นจำพวก ไฟเบอร์ซีเมนต์ สีที่ใช้จะเป็นสีนํ้า อะคิลิค เช็คล้างได้ งานไม้ระแนง ส่วนใหญ่จะนิยมนำไปใช้ร่วมกับการจัดสวน ทำเป็นฉากหลังสำหรับแขวนต้นไม้ ทำเป็นระแนงบังตา และอื่นๆอีกหลายๆอย่าง

รั้วไม้ และ ระแนงบังตาไม้เทียม