Sunday, July 12, 2020
รับจัดสวนตกแต่งบ้านด้วยไม้ระแนง เช่นพื้นไม้เทียม,รั้วไม้ระแนง
รับทำระเบียงไม้ และพื้นไม้เทียมราคาถูก เริ่มต้นตรางเมตรละ3,500 บาท

Product

งานไม้

  • ระเบียงไม้แดง (โชว์ภาพโครงเหล็ก)
  • ระเบียงไม้เต็ง สั่งประกอบ (อันเดียวกับPromotion)
  • หลังคาระแนงไม้
  • รั้วไม้,ระแนงบังตา

จัดสวน

  • รับจัดสวน ตกแต่งสวน
  • รับทำนํ้าตก จำหน่ายนํ้าตกสำเร็จรูป กระถางปูนเปลือย พันธ์ไม้ต่างๆ