ต้นไม้มงคล

การเลือกต้นไม้มงคลมาจัดสวนควรจะดูเรื่องฮวงจุ้ยด้วย

ต้นทรงบาลดาล

ต้นไม้มงคล และดอกไม้มงคลสำหรับจัดตกแต่งบ้านและสวน

ต้นไม้มงคล 9 ชนิด ที่นิยมใช้เพื่อเสริมสิริมงคลสำหรับบ้านและสวน ต้นไม้มงคลและดอกไม้มงคล มีหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ ต้นไม้ขนาดเล็ก ไม้ดอก หรือไม้ใบ การเลือกต้นไม้มงคล หรือดอกไม้มงคล มาจัดสวนสำหรับบ้านและสวนควรพิจรณาตามความเหมาะสมไม่ว่าจะเป็น ขนาดของต้นไม้ ที่ใช้ในการประดับตกแต่งบ้าน หรือลักษณะนิสัยของต้นไม้ เช่นต้นไม้บางต้นต้องการแสงแดดจัด ต้นไม้บางต้นอาจจะต้องการร่มเงา สำหรับบทความนี้ขอแนะนำต้นไม้มงคล 9 ชนิด ที่นิยมใช้เพื่อเสริมสิริมงคลสำหรับบ้านเรือนที่ก่อสร้างใหม่ หรือผู้ที่เข้ามาอยู่อาศัย สำหรับบ้านหลังใหม่ 1.ต้นราชพฤกษ์ สำหรับท่านใดที่ปลูกต้นราชพฤกษ์ โบราณว่าจะช่วยส่งเสริมอำนาจวาสนา ความเป็นใหญ่เป็นโต ต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ผลัดใบ ดอกสีเหลืองสดใส ความสวยงามของต้นราชพฤกษ์ จะสวยงามที่สุดต้นหน้าหนาวย่างเข้าหน้าร้อน เพราะช่วงนี้ต้นราชพฤกษ์จะออกดอกสวยงาม 2.ต้นขนุน ผู้ที่ปลูกต้นขนุนนั้น ต้นขนุนจะช่วยหนุนนำให้รํ่ารวย และมีผู้เกื้อหนุนให้ประสบความสำเร็จ ต้นขนุนเป็นไม้ผล กลิ่นของลูกขนุนเมื่อสุกจะหอม รสชาติจะหวานอร่อย...

บ้านและสวน การจัดสวนโดยการใช้ต้นไม้มงคลและดอกไม้มงคล

ต้นไม้มงคลและดอกไม้มงคล การจัดสวน โดยการเลือกต้นไม้ที่จะนำมาปลูกในบ้านแต่ละต้น  ต้องดูความเหมาะสมของบ้าน พื้นที่การปลูก และขนาดของต้นไม้ที่เหมาะสมกับบ้านและสวน การเลือกต้นไม้มงคล และดอกไม้มงคลก็เป็นตัวเลือกหนึ่งซึ่งเจ้าของบ้านโดยส่วนใหญ่มองหา หรือเลือกมาจัดสวนนอกจากจะได้ความสวยงามแล้ว ต้นไม้มงคล และดอกไม้มงคลยังเพิ่มความศิริมงคลกับเจ้าของบ้านอีกด้วย ควรเลือกต้นไม้มงคลและดอกไม้มงคลอย่างไรดี สิ่งที่ควรคำหนึงถึงในเรื่องแรกก็คือ อยากจะได้ต้นไม้มงคลขนาดใหญ หรือดอกไม้มงคลขนาดเล็ก ซึ่งก็ต้องมองอีกว่า บ้านและสวนของท่าน มีขนาดเหมาะสมหรือไม่ มีต้นไม้ใหญ่และหรือยัง พื้นที่ที่จะปลูกนั้นเหมาะสมกับขนาดต้นไม้หรือไม่ ถ้าปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ไม่ได้ ก็ปลูกดอกไม้มงคลแทน แต่สำหรับเจ้าของบ้านที่มีเนื้อที่กว้างขวางบางท่านก็ชื่นชอบและสะสมต้นไม้ฟอร์มสวยๆ หรือต้นไม้หายาก   ต้นไม้มงคลขนาดใหญ่ ที่นิยมปลูกกันได้แก่ ต้นกันเกรา เป็นต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ไม่ผลัดใบ โตช้า ให้ร่มเงา ดอกจะออกสีเหลืองๆ ให้กลิ่นหอม กันเกราเป็น 1ใน9 ต้นไม้มงคลของไทย ซึ่งมีความเชื่อว่า ถ้ามีกันเกราในบ้านจะป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้มาทำอันตรายได้ โดยสรุป ต้นกันเกราน่าปลูกมาก ต้นสารภี เป็นไม้ยืนต้น ไม่ผลัดใบ ใบสีเขียว หนา...